ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ονοματεπώνυμο:
Επάγγελμα:
Χώρα:
Πόλη:
Τηλέφωνο:
Email:
Παρατηρήσεις:
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο   Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ
ΣΚΟΥΦΑ 62 - ΑΘΗΝΑ 106 80
Τηλ.:36.28.785, 36.47.137 - FAX: 36.41.894
Internet: www.hadjimichalis.gr
email: dimitris@hadjimichalis.gr