ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ C.C.B.E.


ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ.CCBE
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΣΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ 1998
ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 1997
CALL CENTERS
Note Projet Call Center europ 30 08 01
Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ KAI ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Plainte experts-comptables
ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΑΓΓΛ.)
ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΓΕΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ NOVA (ΑΓΓΛ.)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΓΕΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΓΙΑ ΝΟVA (ΑΓΓΛ.)
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ CCBE ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΝΕW YORK LAW JOURNAL ΓΙΑ MDP's (ΑΓΓΛ.)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΗΣ NOVA (ΓΑΛΛ.)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (ΑΓΓΛ.) 10/07/2001
ΠΟΛΥΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
NEW YORK LAW JOURNAL 25-7-01
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
10-7-01 ARRDUINO. CONCLUSIONS LEGER. BAREME DES HONORAIRES DES AVOCATS ITALIENS
11-7-01 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ARDUINO CASE. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
15-4-01.PROFESSIONAL FEES. EUROPEAN PARLIAMENT UK
6-3-01 COMPULSORY TARIFFS.Draft resolution 06/03/01
6-3-01 TARIFICATION DES HONORAIRESDraft resolution 06 03 01 ccbe
COMPULSORY TARIFFS FOR LAWYERS.ORAL QUESTION. FEB.2001
HONORAIRES DES AVOCATS.AFFAIRE ARDUINO
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
11-6-01Questionnaire assurance res pro.uk.και απάντηση σε αυτό
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ CCBE
15-4-01 REVISION OF THE CODE OF CONDUCTB31a
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (ΓΑΛΛ.)
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ CCBE ΓIA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ CCBE ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ (ΓΑΛΛ.)
ΑΠΟΦΑΣΗ CCBE ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ (ΑΓΓΛ.)
ΑΠΟΦΑΣΗ CCBE ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΓΓΛ.)
ΑΠΟΦΑΣΗ CCBE ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΓΓΛ.)
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΚ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
12-10-01.H CCCBE ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚ.ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚ.
27-8-01 ΚΑΤΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ.doc
CASE 56672-00 DSR SENATOR LINES ΚΑΤΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 27-8-01
Ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΚ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕ
HEARING OFFICERS.CCBE SUBMISSION
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ HEARING OFFICERS
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
12-10-01 ESTABLISHMENT DIRECTIVE
AVOCATS ET LIBRE PRESTATION DES SERVICES
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 152-2000 ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Projet contribution CCBE 20.09.01 - uk
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1997
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΧ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
GATS
GATS MEETING BETWEEN CCBE AND ABA
WTO-GATS 2000-2001
ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ELECTRONIC COMMUNICATION AND THE INTERNET
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ CCBE
ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 22-11-99
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ Δ.ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 1997
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗ CCBE 20 ΜΑΙΟΥ 2000
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗ CCBΕ ΜΑΥ 2001
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 1998CCVIE98
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΜΑΙΟΣ 2000
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2001
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ CCBE 11 1995
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ CCBE 11 1996
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ CCBE 11 1997
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ CCBE 11 1999
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ CCBE 4 1997
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ CCBE 5 2001