Δικ. Γραφείο Δημήτρη Χατζημιχάλη & Συνεργάτες
ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ, Δικηγόρος,
εξειδικευμένος στο Εμπορικό και Ποινικό Δίκαιο.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΒΑΛΗ, Δικηγόρος,
εξειδικευμένη στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο.