ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

BASIC AGREEMENTS - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
 AGREEMENT TO SELL PERSONAL PROPERTY - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
 CONSUMER LOAN AGREEMENT - ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
 CONTRACTOR AGREEMENT - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
 GENERAL AGREEMENT - ΣΥΜΒΑΣΗ
 INDEMNITY AGREEMENT - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
 SALES REPRESENTATIVES AGREEMENT - ΣΥΜΒ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

BUYING AND SELLING - ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ
 AGREEMENT TO SELL BUSINESS - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 BILL OF SALE OF BUSINESS - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 BILL OF SALE - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
 DEMAND OF DELIVERY - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
 EXCLUSIVE RIGHT TO SELL - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ
 NOTICE OF C.O.D. TERMS
 OPEN LISTING REALTY AGREEMENT - ΜΕΣΙΤΕΙΑ
 PRODUCT DEFECT NOTICE - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
 QUITCLAIM BILL OF SALE - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚ.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ...
 QUITCLAIM DEED - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚ.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
 WARRANTY BILL OF SALE - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ
 WARRANTY DEED - ΕΓΓΥΗΣΗ

CASE INFORMATION - ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΤΑ ΥΠΟΘΕΣΗ
 CASE INFORMATION - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
 MOTIONS - ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
 WITNESS LITIGATION PRACTICE FORM

EMPLOYMENT - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ASSIGNMENT OF PRE-EMPLOYMENT WORKS - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 CONSENT FOR DRUG-ALCOHOL TESTING - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΙΜΑ
 DISCIPLINARY NOTICE - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 EMPLOYEE NON-COMPETE AGREEMENT - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 EMPLOYEE NON-DISCLOSURE AGREEMENT - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
 EMPLOYMENT AGREEMENT - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 NOTICE OF DISMISSAL - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
 NOTICE OF TERMINATION DUE TO WORK RULES VIOLATION
 PAYROLL DEDUCTION AUTHORIZATION - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ...
 POLYGRAPH CONSENT - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
 RESIGNATION - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
 Separation Agreement & General Release - Συμφωνία καταγγελίας...
 WARNING NOTICE
 WARNING NOTICE - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

FAMILY AGREEMENTS - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 GENERAL POWER OF ATTORNEY - ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ
 IRREVOCABLE TRUST AGREEMENT - ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ
 LAST WILL - ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ
 LIVING WILL DECLARATION - ΔΙΑΘΗΚΗ
 Living Will - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
 POWER OF ATTORNEY REVOCATION - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ
 PRE-MARITAL AGREEMENT - ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
 REQUEST UNDER FREEDOM OF INFORMATION ACT
 REVOCABLE LIVING TRUST - ΕΚΚΑΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ
 TRIP PERMISSION - ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

LEASE AGREEMENTS - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
 COMMERCIAL LEASE AGREEMENT - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
 EQUIPMENT LEASE - ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ
 LANDLORD'S NOTICE TO VACATE - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ...
 LEASE AGREEMENT - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
 LEASE OF PERSONAL PROPERTY - ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 RESIDENTIAL RENTAL APPLICATION - ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
 TENANT'S NOTICE TO EXERCISE PURCHASE OPTION
 THREE DAY NOTICE TO VACATE FOR NON-PAYMENT OF RENT

LOANS AND BORROWING.ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 BALLOON NOTE - ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ
 DEMAND NOTE - ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ
 DEMAND PROMISSORY NOTE - ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
 GUARANTY - ΕΓΓΥΗΣΗ
 NOTICE OF DEFAULT IN PAYMENT - ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
 PLEDGE OF SHARES OF STOCK - ΕΝΕΧΥΡΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ
 PROMISSORY NOTE - ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
 RECEIPT - ΑΠΟΔΕΙΞΗ
 SECURITY AGREEMENT - ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
 ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΟΥ

OTHER AGREEMENTS - ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 ADVERTISING AGENCY AGREEMENT
 AFFIDAVIT - ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
 BAD CHECK NOTICE FORM - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
 CLAIM OF LIEN FORM - ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ
 CONDUCT OF BUSINESS UNDER FICTITIOUS OR ASSUMED NAMED
 CONFIDENTIALITY AGREEMENT - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
 COVENANT NOT TO SUE - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
 DIRECT DEPOSIT AUTHORIZATION - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
 FINAL NOTICE BEFORE LEGAL ACTION - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ...
 FRANCHISE AGREEMENT - ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ
 GENERAL RELEASE - ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
 JOINT VENTURE2
 JOINT VENTURE AGREEMENT - ΣΥΜΦΩΝΙΑ JOINT VENTURE
 Licence Agreement
 MORTGAGE DEED - ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
 MUTUAL RELEASE - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
 PARTNERSHIP AGREEMENT - ΕΤΑΙΡΙΚΟ
 RELEASE - INDIVIDUAL - ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
 RELEASE OF MORTGAGE - ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

TRANSFERS AND ASSIGNMENTS - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΣΗΣΕΙΣ
 ASSIGNMENT OF CONTRACT - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 ASSIGNMENT OF MORTGAGE - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
 GENERAL ASSIGNMENT - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
 NOTICE OF ASSIGNMENT - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ
 ΣΥΝΑΝΙΝΕΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ
« Επιστροφή